U12 3° Turno Carpi-San Faustino

FOTO BY GIULIANO GREGORI